Ecoefficiency: una altra manera d’estalviar energia

Els beneficis de lestalvi denergia són especialment notables si partim duna correcta distribució. D’aquesta manera, s’optimitza l’espai dedicat a l’activitat diària, l’emmagatzematge i l’entrada de la il·luminació natural necessària per mantenir un ambient agradable.

Et presentem els avantatges dels sistemes d’arxiu que hem desenvolupat per treure el partit més gran a l’ús de l’espai de treball i als recursos naturals d’una manera eficient. La classificació comprèn tres tipologies darxiu principals que confirmen el potencial destalvi energètic que ofereix cada solució demmagatzematge.

L’individual, pensat per ser integrat a la taula de treball per a la seva accessibilitat al dia a dia. Aquest model és pràctic per emmagatzemar tots aquells elements que usem de manera freqüent i poder mantenir l’espai de treball clar.

D’altra banda, el de proximitat, pensat també com a separador d’àrees, té una capacitat d’arxiu major al box individual ja que està pensat per a un ús de dues o més persones, i amb menys freqüència que per al primer tipus. L’alçada de l’arxiu més petit és al voltant del metro, fet que permet una bona visibilitat de l’entorn i aprofitar la llum natural.

Finalment, el fitxer d’emmagatzematge, pensats per col·locar-se en zones allunyades als llocs de treball, fins i tot en espais dedicats a això. La seva funció és emmagatzemar allò que l’empresa no necessita de manera freqüent, com podria ser un històric.

Tot i que la característica diferencial entre els diferents tipus és l’alçada, que s’adapta segons l’ús al qual estiguin destinats, cadascuna persegueix un mateix objectiu: aconseguir una integració completa així com oferir practicitat per emmagatzemar i recuperar arxius d’una manera eficaç i senzilla.

Així mateix, col·locar els armaris en determinats espais contribueix a reduir el consum de llum artificial i, per tant, el consum energètic, oferint la possibilitat de dirigir la llum diürna de manera òptima. Com és ben sabut, són molts els efectes positius de la llum natural sobre les persones. Escollir l’armari correcte pot fer possible obtenir el màxim rendiment de la llum diürna alhora que garanteix una bona visibilitat de l’entorn.

També hem tingut en compte en el disseny, la fàcil integració del mobiliari als espais mantenint una línia en colors neutrals que complementaran de forma neta i minimalista qualsevol oficina.

Font de la imatge: https://officesnapshots.com