Basic Modem

La sèrie Modem de Basic és un sistema de taula doficina amb estructura autoportant totalment metàl·lica, inclòs el faldó, que ve de sèrie.

La seva forma, d’aparença senzilla, no resta funcionalitat ja que ofereix diverses possibilitats de configuració de llocs de treball, així com diferents opcions d’acabat. A més, l’electrificació vertical a la taula sempre ve inclosa.